Vålerenga Fotball

Cup- og dugnadsutvalg

Cup- og dugnadsutvalg

Cup- og dugnadsutvalgets hovedoppgaver

 

Ansvar for å planlegge cuper/arrangementer i regi av Vålerenga Fotball

Cup- og dugnadsutvalget  myndighet og oppgaver følger av - og er underlagt - overordnete organisasjonsledds lover og vedtak, Vålerenga Fotballs lov og årsmøtevedtak, dette mandat samt styrets øvrige vedtak. Innenfor disse rammene er utvalgetU ansvarlig for:

  •  å anbefale antall cuper og arrangementer. Dette inkluderer å anbefale profil på cupene (alder, kjønn m.v.)
  • Anbefale datoer i god tid før frister (OFK)
  • Videreutvikle konseptene, og spesielt vurdere cuper/arrangementer i forhold til terminlister for Damer A og Herrer A.
  • Anbefale fordeling av dugnadsjobber mellom lag/årskull for de ulike cupene
  • Utarbeide forslag til budsjett for disse, i nært samarbeid med administrasjonen
  • sikre at planleggingen av cupene er ivaretatt for alle dugnadsaktivitetene
  • Utvalget skal utpeke ansvarlige for hver enkelt cup, og bidra i organiseringen av disse

I tillegg skal CD-utvalg utarbeide kriterier for – og forslag til kåring av - «Årets dugnadsperson» - som skal utdeles årlig blant frivillige.

Den daglige forvaltningen og økonomisk oppfølging av cuper/arrangementer er lagt til leder og administrasjonen for øvrig.

 

Budsjettering, planlegging og strategi

CD-utvalget utarbeider planer og budsjetter for aktivitetene, og skal senest 1. oktober hvert år utarbeide forslag til virksomhetens budsjett for kommende år som fremlegges for administrasjonen.

 

CD-utvalget skal utarbeide forslag til handlingsplaner basert på Vålerenga Fotballs langtidsplaner (strategiplaner).

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift