Vålerenga Fotball

Kap 4: Klubbdrift/rutiner

Kap 4: Klubbdrift/rutiner

 

4.1 Kontingenter, avgifter, medlemsskap    4.2 Forsikring    4.3 Bane og anlegg     4.4 Kommunikasjon/web    4.5 Dugnader    4.6 Utdanning/kompetanse    4.7 Rekruttering    4.8 Politiattest

 

4.1 Kontingenter, avgifter, medlemsskap

Vi bruker medlems- og kommunikasjonssystem fra Spoortz as. Her er alle medlemmene registrert med de opplysningene vi er pålagt å ha og som vi trenger. For at dette systemet skal fungere best mulig er vi avhengig av at lagledelsene hjelper oss med oppdateringer av kontaktinformasjon for sine spillere, samt gi beskjed nå spillere slutter og få registrert nye spillere. Alle trenere og lagledere skal ha tilgang til å se sine lags spillere og kontaktinformasjon.

Alle spillere må betale medlemskontingent og treningsavgift. Dette kreves normalt inn fra desember året før, og avgiftene varierer med spillerens alder og aktivitet. Se her for årets avgifter.

Avgifter og kontingenter gir klubben grunnlag for å drive aktivitet og det er veldig viktig at dette blir betalt inn. Lagleder er ansvarlig for at alle som er med og spiller kamper har betalt. Betalt kontingent gir forsikring via NFFs fotballforsikring.

 

Det er mulig å søke om støtte til treningsavgifter 2018, for spillere under 18 år. Se mer informasjon i søknadsskjema vedlagt på høyre side.

 

4.2 Forsikring

Spillere er forsikret ved å betale kontingenten til klubben. Se detaljer om fotballforsikring her.

 

4.3 Bane og anlegg

Vålerenga Fotball drifter følgende anlegg:

Klubbhuset (Ny 2014)

KGB1 (11'er kunstgress). Sist oppgradert

KGB 2 (11'er kuntgress). Sist oppgradert oktober 2017

KGB 3 (3 x 7'er kunstgress sammehengende). Ny 2013

KGB 4 (1 7'er bane og 2 3'erbaner sammenhengende) Ny 2017

Bingen (5'er kunstgress). Oppgradert 2017

Gressbingen (11'er gress)

Gress 2 (11'er gress)

5'er baner gress

 

I tillegg er vi meddrifter av Brakka, som Vålerengens idrettsforeningen eier. Vi er også leietakere av mange timer på kunstgressbanen i Vallhall.

Vålerenga Fotball er eier av Intility Arena via datterselskapet VKIP. Stadion sto ferdig august 2017. 

 

Treningstider blir fordelt av klubben sentralt til våre lag. Det er mulig for eksterne å leie tider dersom det skulle være noen ledige. Våre lag har gratis tilgang til Brakka for å holde lagmøter, sesongavslutninger o.l. For privat lån har idrettsforeningen satt en sats på 750 pr døgn. Se kalender og bookinginformasjon for våre baner og anlegg her

 

Kart over Valleområdet og våre anlegg:

 

4.4 Kommunikasjon/web

God kommunikasjon er viktig for at laget skal fungere. Lagene kan velge kommunikasjonsverktøy (lagside, lukket FB-gruppe, Spond etc), men er pliktig til å sørge for at alle på laget har anledning til å delta og er informert, samt at en fra klubbadministrasjonen må inviteres inn i gruppen.

Som hovedverktøy i kommunikasjon fra klubben brukes www.vif-bredde.no, e-post til trenere og lagledere og Vålerenga Fotball på Facebook. Hver enkelt har ansvar for å stå oppført med korrekte telefonnummer og e-postadresse på både www.vif-bredde.no og i FIKS.

Det skal innkalles til to trener-/lagledermøter pr år. Noen kan i tillegg komme utenfor planen ved behov. Møtene som er beskrevet kan anses som faste:

 • Før sesongstart. Forberedelse til sesong. Eventuelle nyheter/endringer for året. Generell informasjon om seriespill, utstyr, lagdrift og trygge rammer.
 • Ved sesongavslutning. Oppsummering av sesongen, evalueringer for forbedringer til neste sesong. Informasjon om årsmøtet, og evt nyheter.

Det skal innkalles til et verdimøte pr år for trenere og lagledere.

Det skal innkalles til tre trenerforum ila sesongen:

 • Før sesongstart. Gjennomgang av sportsplan. Presentere nye trenere. Planlegge oppfølging av trenere for sesongen
 • Før sommeren. Evaluering av vårsesongen. Gjennomgang av kurstilbud. Påmelding til kurs.
 • Ved sesongavslutning. Evaluering av sesong. Planlegge ny sesong. Kartlegge trenere ut/inn. Kartlegge utdanningsbehov kommende sesong.

Se forøvrig sportsplan her.

 

4.5 Dugnader

Dugnad bidrar til å holde aktivitetsavgiften nede. Det koster penger for å delta i cup/serie, for utstyr (baller,vester, kjegler, drakter), treningstider, dommere, forsikring etc. Noen av disse kostnadene er lag som dugnad så treningsavgiften ikke skal øke betraktelig mer.

Dugnadene for laget er pålagt alle som er med i Vålerenga Fotball. De vanligste dugnadene er aktiviteter under DNB Cup, våre bredde- og elitecup'er(kioskvakter, trivselsvakter, etc), vakt på Intility Arena, evt salgsdugnader. 

Spillere/foresatte har også anledning til å delta på dugnad som vakt på Intility Arena når Vålerenga Fotball Herrer spiller kamper. Med tre vakter ila sesongen, slipper man å betale treningsavgift del 2 (1150,- i 2017).

Enkelte lag har flere dugnaden så de kan unne seg noe ekstra som for eksempel sommerfest med mat og drikke, ekstra utstyr til spiller, ekstra turnering eller lignende.

 

4.6 Utdanning/kompetanse

En av våre satsingsområder er utdanning og kompetanse hos våre trenere og ledere. Vi har både interne og eksterne (NFF) utdanningsløp. Klubben oppdaterer komptanseoversikt for trenere og ledere to ganger pr år. 

For å drive Vålerenga Fotball mot vår målsetting og visjon, trenger vi minimum følgende kompetanse:

 • En trener pr lag med mimium barnefotballkvelden
 • En trener pr årskull med minst ett delkurs fra trener c-lisens
 • Halvparten av klubbens styre skal ha FLK 1 kurs
 • Dommere skal følges opp personlig ifht dommerkurs

Hvordan

 • Det skal holdes barnefotballkveld og ungdomsfotballkveld minimum en gang årlig
 • Vi skal søke om å være arrangør eller delarrangør for C.lisenskurs minimum en gang årlig
 • Vi skal søke om å holde FLK1 i våre klubblokaler minumum annethvert år
 • Utdanning og kompetanse skal være tema på sportslige samlinger for trener, samt styremøte etter årsmøtet
 • Ledere må motivere trenere og styremedlemmer for å melde seg på underveis

 

4.7 Rekruttering

Vålerenga Fotball skal gjennomføre følgende rekrutteringstiltak hvert år:

Hovedtiltak for oppstart nye årskull/lag:

 • Rekruttfotballskolen. For 4-6 åringer i september og oktober hvert år med hovedmål om å rekruttere inn nye jenter og gutter til klubben
 • Jentefotballskolen. For 6-13 åringer i mai/juni, med hovedmål om å rekruttere flere jenter
 • AKS-fotballskoler. For 6-7 åringer på Vålerenga, Kampen og Brynseng skole gjennom hele året med hovedmål om å rekruttere inn nye jenter og gutter.
 • Foreldremøte ved oppstart av nye januar/februar hvert år.

Ekstratiltak for inntak av nye spillere:

 • Telenor Xtra Vålerenga. For 6-13 år 1-3 ganger pr uke gjennom hele året. Spillere fra egen klubb og andre klubber/uten klubb. Foresatte skal få informasjon om tilbudene i Vålerenga Fotball
 • Vålerenga Fotballskoler. For 7-14 år, fem uker pr år. For spillere fra egen klubb og andre klubber/uten klubb. Foresatte skal få informasjon om tilbudene i Vålerenga Fotball

 

4.8 Politiattest

Alle ansatte og frivillige som jobber med barn og ungdom, eller personer med utviklingshemming i Vålerenga Fotball må kunne fremlegge godkjent politiattest. Det er klubbkonsulent som har ansvar for politiattester.

Les mer om politiattest og fremgangsmåte for å søke her

 

Klubbhåndboka

Kap 1: Om Vålerenga Fotball

Kap 2: Klubbens målsetninger

Kap 3: Klubbens organisering

Kap 4: Klubbdrift/rutiner

Kap 5: Lagets organisering

Kap 6: Økonomi - plan for økonomistyring

Kap 7: Årshjul/aktivitetskalender

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift