Vålerenga Fotball

Laglederrollen

Laglederrollen

Rollebeskrivelse: Lagleder Vålerenga Fotball

Merknad: Må være medlem i Vålerenga Fotball

 

Ansvar:

Føre oversikt over deltakere på laget

Informere bredde@vif.no om endringer i deltakere og/eller deltakeres kontaktinformasjon

Følge opp betaling av kontingent og treningsavgift

 

Myndighet:

Påse at spillere uten gyldig medlemsskap og lisens ikke deltar på kamper

 

Oppgaver:

Sette seg inn i retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen.

Sørge for å ha gjeldende politiattest (se veiledning på www.vif-bredde.no)

Informasjon til laget og foreldre

Føre statistikker

Møte på lagledermøter i regi av klubben

Holde foreldremøte for laget

Bestille utstyr

Skrive årsrapport som leveres bredde@vif.no før 31.12. (mal finnes her)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift