Vålerenga Fotball

Organisasjon og roller

Organisasjon og roller

Organisasjonskart

Mandater og rollebeskrivelser for verv i Vålerenga Fotball

Denne siden skal være til hjelp for medlemmer og tillitsvalgte. Her vil det være oppdaterte linker til forskjellige rollebeskrivelser for de forskjellige vervene i Vålerenga Fotball.
Har dere tips til andre rollebeskrivelser som må på plass, ta kontakt med
bredde@vif.no så kan vi tilgjengeliggjøre det for klubben.

En person kan inneha flere roller i denne oversikten, feks kan en som har laglederrollen også være kasserer på samme lag. Vi oppfordrer til at man er flere til å dele på rollene som er på ett lag.

HovedstyretKlubbrollerLagrollerUtvalg og mandaterAnnet
HovedstyretØkonomiansvarligTrenerrollenSportslig utvalg klubbVisjon og verdier
TreneansvarligLaglederrollenSportslig utvalg Damer AØkonomihåndbok
RekrutteringsansvarligKassererrollenFair Play-utvalgSportsplan
Fair Play-ansvarligRessursrollenMarkedsutvalgDommerrollen
TrenerkoordinatorKampvertrollenCup- og dugnadsutvalgRetningslinjer barnefotball
ArrangementsansvarligKeepertrenerrollen Retningslinjer ungdomsfotball
DugnadsansvarligDugnadsansvarlig Årshjul
FIKSansvarligWebansvarlig Rekrutteringsplan
PolitiattestansvarligForeldrerollen
Kvalitetsklubbansvarlig
Dommeransvarlig
Markedsansvarlig
Utstyrsansvarlig
Bane- og anleggsansvarlig

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift